PONYŠSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 519

PONYŠSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 519 (rus. Ponyšskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 519 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 519).

V dosud zveřejněných dochovaných dokumentech je poprvé uveden 8. 6. 1945. Nacházel se na středním Uralu v centru Molotovské (původně do 1940 a od 1957 znovu Permská) oblasti necelých 100 km východně od Molotova (původně do 1940 a od 1957 znovu Perm) asi třicet kilometrů od města Čusovoj v povodí řeky Ponyš. Zřejmě měl doplňovat pracovní sílu na stavbu Ponyšské hydroelektrárny na řece Čusovaja zabezpečovanou PONYŠSKÝM NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a obyvateli zdejších zvláštních usídlení (rus. specialnoje poselenije nebo zkr. specposelenije) 1. Podle pamětníků část kontingentu tvořili bývalí příslušníci Ruské osvobozenecké armádě (rus. Russkaja osvoboditělnaja armija nebo zkr. ROA) bojující na straně Německa proti SSSR neboli tzv. vlasovci 2.


  1. Viz Ponyšský nápravněpracovní tábor pozn. 2. 

  2. O vlasovcích viz Běreznický tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 366 pozn. 2.