AMMONALNYJ

AMMONALNYJ.

Další oficiálně používané označení: Chudžach.

Takto nazývají pamětníci tábor v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na středním toku řeky Chudžach v jihovýchodním Jakutsku (dnes Republika Sacha) na hranici s Magadanskou oblastí v dnešním Ojmjakonském ulusu 1. Zřejmě šlo o tábor SEVVOSTLAGU (viz) a vězni budovali nedaleký úsek Kolymské silnice; podle pamětníků byl směrem na jih v údolí řeky další tábor CHUDŽAJSKIJ a směrem na severozápad tábory TRUBNAJA, TAMGALEN, DALNIJ a OZERNAJA (všechny viz) 2. Pojmenování tábora bylo nejspíš odvozeno od označení místa se skladem na stavbě používaného amonalu (rus. ammonal).


  1. Jak. okres. 

  2. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.