PONIKOWICA

PONIKOWICA.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) nedaleko Brodů, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Ponykovycja v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od února do června 1940 bylo internováno asi 450 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách místního zámku. Internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.