POLUNOČNAJA

POLUNOČNAJA.

Tábor na severním Uralu ve Sverdlovské oblasti asi čtyřicet kilometrů severně od obce Nikito-Ivdělskoje (později Ivděl a od roku 1943 město) u osady Polunočnoje (dnes součást municipálního útvaru město Ivděl) s nuceně pracovně mobilizovanými Povolžskými Němci 1. Byl součástí IVDĚLLAGU (viz). Dodával pracovní sílu pro zdejší manganový důl.


  1. Rus. trudarmejci. Viz Bělbaltlag pozn. 3. 

    Viz Kamenlag pozn. 2.