POLJANLAG

POLJANLAG (zkr. z rus. Poljanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Poljanský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním ŽELEZLAGU (viz).

Zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 38. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od roku 1955 1 znovu Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR; nakonec od 1. 12. 1957 Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji 2.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 5. 1953 16099; 1. 1. 1954 11657 4; 1.

1. 1955 8479 5; 1. 1. 1956 7454; 1. 1. 1958 9577; 1. 1. 1959 9047; 1. 1. 1960

5496.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba objektů 980 a 970; těžební práce na kombinátu 815 Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR); bytová výstavba; stavba školy; výstavba nemocnice při kombinátu 815; stavba strojní traktorové stanice; práce v dřevozpracujícím kombinátu; výroba montovaných železobetonových konstrukcí; těžba dřeva; pomocné práce v zemědělství; práce v automobilových opravnách; práce v cihelně.


  1. Patrně od 24. 3. po převedení Hlavní správy táborů průmyslové výstavby do Ministerstva středního strojírenství SSSR. 

  2. V letech 1935─1960 v různých obdobích sídlilo v Krasnojarském kraji třicet táborových komplexů. 

  3. V letech 1935─1956 byl Krasnojarsk sídlem správ jedenáct táborů. 

  4. Podle jiných údajů 10361. 

    Z toho 1296 žen

  5. Z toho 932 žen. 

    Ale podle jiných údajů 10064 a z toho 1163 žen.