POKUR

POKUR.

Takto označují polští a ukrajinští pamětníci skupinu táborů na severu západní Sibiře v Chanty-Mansijském autonomním (dříve národnostním) okruhu (rus. Chanty-Mansijskij avtonomnyj [nacionalnyj] okrug nebo zkr. ChMAO [ChMNO]) v lokalitě vesnice Pokur na břehu Obi proti Nižněvartovsku. Vězni těžili dřevo a pracovali v dolech. Patrně šlo o některou táborovou jednotku VORKUTLAGU (viz). Ve třicátých letech byli ve staré části vesnice také provizorně usídlení kulačtí přesídlenci z okolí Tobolska 1 a po druhé světové válce přibyli násilně usidlovaní příslušníci některých kavkazských národů z autonomních republik zrušených počátkem války a dosud neobnovených 2.


  1. Viz Amguňlag pozn. 2. 

    O původu slova kulak viz Narymlag pozn. 3.

    Naopak do Tobolska byli přesídlováni kulaci z centrálního Ruska (viz Tobolsklag).

  2. Viz Kamenlag pozn. 2.