POKROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 127

POKROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 127 (rus. Pokrovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 127 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 127).

Je uveden v seznamu z 1. března 1943 s dislokací na jihovýchodě evropské části Ruska v jižním Povolží v Saratovské oblasti v železniční stanici Pokrovsk asi deset kilometrů východně od Saratova. Měl tehdy přijmout 10500 německých vojáků a příslušníků dalších po boku Německa bojujících armád zajatých po vítězství Rudé armády u Stalingradu. Pět tisíc do 1. táborového oddělení v Pokrovsku a tři tisíce do 2. táborového oddělení v železniční stanici Volsk 1 a 2500 do 3. táborového oddělení u výhybny č. 6. První transporty z 320 km vzdáleného místa bitvy dorazily do tábora od 4. do 13. března 1943. Z 8007 zajatců během cesty však 1526 zemřelo. vysoká úmrtnost pokračovala a od 15. 3. 1943 do 1. 5. 1943 zemřelo dalších 4663 zajatců a z původního kontingentu zbylo pouze 1818 živých. Tábor byl patrně zrušen 2.


  1. Zřejmě v prostorách bývalého táborového oddělení Volgolagu a pozdějšího Rybinlagu (oba viz). 

  2. Pouze táborové oddělení ve Volsku bylo zřejmě přeměněno na Volský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 137 (viz).