PODOLSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

PODOLSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Podolskij specialnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Podolskij speclager NKVD SSSR).

Byl zřízen v roce 1942 s dislokací v Moskevské oblasti asi padesát kilometrů již od Moskvy v městě Podolsk. Byl jedním z největších táborů pro příslušníky Rudé armády, kteří se ocitli v obklíčení německými vojsky nebo dokonce byli zajati, ale později uprchli nebo byli osvobozeni, přesto však byli bolševiky považováni za nedůvěryhodné „zbabělce“. K 14. 4. 1943 tvořilo jeho kontingent 5868 bývalých rudoarmejců.