PODMOSKEVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

PODMOSKEVSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Podmoskovskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen rozkazem Lidového komisariátu vnitra SSSR z 2. 1. 1943 „O využití válečných zajatců při těžbě uhlí v Podmoskevské uhelné pánvi“ 2 s kapacitou osmi tisíc zajatců. Byl rozmístěn v Moskevské oblasti a v Tulské oblasti a podřízen správě TULSKÉHO ZVLÁŠTNÍHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁRU VNITRA SSSR (viz).


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Rus. Ob ispolzovanii vojennoplennych na rabotach po dobyče uglja v Podmoskovskom ugolnom bassejně.