PODLISZKI MALE

PODLISZKI MALE.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) asi 20 km východně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Pidlyssja v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1939 do března 1940 bylo internováno kolem dvou tisíců polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách místní usedlosti. Internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev a těžili rašelinu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.