PODLESLAG

PODLESLAG (zkr. z rus. Podlesnoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. dosl. Podlesné táborové oddělení).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 620 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: 2. 2. 1955 předáním táborových oddělení BAKOVLAGU (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR.

Nacházel se: v Kalininské (dnes Tverská) oblasti severně od Moskvy.

Správa sídlila: v městě Kimry a později v osadě Bolšaja Volga (dnes součást města Dubny) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 7. 1953 741; 1. 1. 1954 1233; 1. 1. 1955 1565.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 620; stavba zařízení „KM“ pro Akademii věd SSSR 2; výstavba hydrotechnické laboratoře Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR) 3.


  1. Dubna je vzdálena 19 km směrem na jih po Volze. 

    Název taboru ruští historici nevysvětlují. Šlo patrně o dnes již zmizelé místní jméno odvozeného od hlubokých lesů obklopujících břehy Volhy; nasvědčují tomu dochované místní názvy obdobného původu Zales‘je nebo Podberezje.

  2. Pro tehdy největší protonový synchrotron na světě budovaný v Dubně v Laboratoři pro jaderný výzkum Akademie věd SSSR (rus. Laboratorija jaděrnych problem Akaděmiji nauk SSSR nebo zkr. LJaP AN SSSR); dnes Spojený ústav jaderného výzkumu Dubna (rus. Objediňonnyj institut jaděrnych issledovanij Dubna nebo zkr. OIJaI Dubna). 

  3. Jindy označována jako hydrotechnická laboratoř Akademie věd SSSR; viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 21.