PODHORCE

PODHORCE.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) asi 30 km jihozápadě od Brodů, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Pidhirci v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od dubna do září 1940 bylo internováno kolem 600 polských vojáků a různých funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách u bývalého knížat Sanguszkých. Internovaní pracovali na stavbě místní silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.