PODGORLAG

PODGORLAG (zkr. z rus. Podgornyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. [dosl.] Podhorský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Podgornoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 14. 5. 53 přejmenováním STAVBY 612 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM.

Zrušen: 24. 11. 1953.

Obnoven: 10. 6. 1954 spojením táborových oddělení Stavební správy 612.

Znovu zrušen: 9. 3. 1956 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 10. 6. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 1. 8. 1955 opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR. Po obnovení Podgorlagu v roce 1954 byl během následujících jedenadvaceti měsíců činnosti třikrát vyměněn jeho řídící orgán (sic!).

Nacházel se: na severu Kirgizské SSR (od roku 1991 samostatná Kyrgyzská republika; kyrg. Kyrgyz Respublikasy).

Správa sídlila: v obci Kalininskoje na západě Frunzenské oblasti (dnes oblast Čüj) a později v hlavním městě republiky Frunze (dnes kyrg. Biškek) na východě téže oblasti 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 7. 1953 4427; 1. 8. 1954 3472; 1. 12. 1954 3810; 1. 1. 1955 2268 3; 1. 8. 1955 2161; 1. 1. 1956 1531; 1. 3. 1956 1392.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 612 4; stavba provozu v obci (dnes město) Kara-Balta v sousedství Kalininského; stavba důlních zařízení na Kurdajské rudné šachtě; stavba elektrického vedení vysokého napětí; bytová výstavba; stavba silnice Kočkorka nedaleko západního břehu jezera Issyk-Köl─objekt [5]; práce v betonárce; výstavba šesti sovchozů v Kazašské SSSR; stavba strojní traktorové stanice v Narynu ve stejnojmenné oblasti na jihu republiky.


  1. Převeden předáním Odboru nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Kirgizské sovětské socialistické republiky (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Kirgizskoj sovětskoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. OITK MVD Kirgizskoj SSR). 

  2. Název taboru ruští historici nevysvětlují. Byl patrně odvozen od rozmístění táborového komplexu podél severního úpatí kyrgyzského úseku středoasijského pohoří Alatau (kyrg. Ala-too) dosahujícího výšky téměř čtyři a půl tisíce metrů. 

  3. Podle jiných pramenů 3531. 

    Z toho 2 vězni odsouzení za kontrarevoluční činnost.

  4. Viz Stavbu 612 s nápravněpracovním táborem.