POČTOVAJA

POČTOVAJA (čes. Poštovní) 1.

Takto označují pamětníci tábor u ústí řeky Chakčan do Arkagaly nedaleko hornické osady Usť-Chakčan asi 35 km severně od KADYKČANU (viz) v dnešním Susumanském okresu na severozápadě Magadanské oblasti na Dálném východě v severovýchodní Sibiři. Vězni pracovali v uhelných dolech Arkagalského uhelného revíru a tábor patřil do SEVVOSTLAGU a později BĚRLAGU (oba viz).


  1. Na současných mapách není žádný důl tohoto jména zaznamenán; rovněž zmíněná osada Usť-Chakčan je postupně likvidována. 

    Název tábora mohl být odvozen také od nějaké centrální rozdělovny dopisů přijímaných nebo odesílaných vězni.