POBĚDA

POBĚDA.

Pouze názvem stejnojmenné osady označují pamětníci tábor v Ojmjakonském okresu (jak. ulus) 99 km východně od okresního centra Usť-Něry za polárním kruhem na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) na Dálném východě; zřejmě šlo o detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) INDIGIRLAGU (viz) a vězni pracovali na místních nalezištích zlata 1. Další tábory byly v okolních osadách BURUSTACH a ARTYK (oba viz).


  1. V roce 2001 měla osada již pouze 72 obyvatel; přesto práce na nalezištích stále pokračovaly.