PLESECKLAG

PLESECKLAG (zřejmě zkr. z rus. Pleseckij lager neboli čes. Plesecký tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Tábory se nalézaly v lokalitě železniční stanice Pleseck (dnes město) v Archangelské oblasti na severu Ruska a patrně šlo o některé táborové oddělení KARGOPOLLAGU (viz KARGOPOLLAG pozn. 2). Vězni byli zaměstnáni v lese.