PJATIGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 424

PJATIGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 424 (rus. Pjatigorskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 424 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 424).

Je zmíněn v dochovaných záznamech z 10. 4. 1946. Nacházel se na severním Kavkazu na jihozápadě Stavropolského kraje 196 km od Stavropole v proslulém lázeňském městě Pjagorsku. Byl umístěn zřejmě v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro rudoarmejce zajaté během německé okupace města od srpna 1942 do ledna 1943; tentokrát v něm však byli soustředěni naopak zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci. Na podzim 1948 byl tábor přemístěn do 750 km vzdálené Melitopole v Záporožské oblasti v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) na stavbu silnice Moskva-Charkov-Simferopol zabezpečovanou Hlavní správou silnic Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR MVD SSSR). Tábor byl zmíněn ještě ve výkazech z 1. 1. 1949. Výstavbu silnice převzala STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 7 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).