PJARNUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 332

PJARNUSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 332 (rus. Pjarnuskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata děl SSSR № 332 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 332).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na západní hranici Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) na břehu Rižského zálivu v městě Pärnu (rus. Pjarnu). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli rovněž příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země.


  1. Zřejmě tedy vznikl okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou.