PICHTOVKA

PICHTOVKA.

Jménem této železniční stanice nazývají pamětníci tábory v Kolyvaňském okrese na severu Novosibirské oblasti na západní Sibiři. Stejnojmennou osadu vybudovali koncem dvacátých let první stavitelé železniční tratě určené pro svážení dřeva. Od třicátých let byli na stavbu nasazeni vězni odsouzení podle článku (paragrafu) 58 Trestního zákoníku RSFSR o stíhání „kontrarevolučních trestných činů“ (rus. „kontrrevoljucionnyje prestuplenija“) a zřejmě vzniklo samostatné táborové středisko SIBLAGU (viz). Současně začali být do osady nuceně přesídlování političtí odpůrci komunistického režimu odsouzení k trvalému vyhnanství. Železniční stanice se stala křižovatkou úzkokolejných vleček z tajgy a překladištěm. Počátkem devadesátých let byla trať rozsáhle rekonstruována. V roce 1997 byl však její provoz ukončen pro ekonomickou neefektivnost a osada odříznuta od okolního světa. Dnes po úzkokolejných vlečkách jezdí pouze drezíny s místními lovci nebo rybáři a od roku 2000 také turistické zájezdy do bývalých táborů SIBLAGU. Viz rovněž KOLYVAŇ.