PETROZAVODSKÝ TÁBOR PRO KONTINGENT SKUPINY „B“ NA LESNÍCH PRACÍCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KARELO-FINSKÉ SSR