PETROZAVODSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 517 PRO ZATČENÉ NĚMCE