PESJANKA

PESJANKA.

Ve vzpomínkách některých polských a ukrajinských pamětníků je uváděn zkomolený název: Pjsjanovo.

Pouze takto označují ukrajinští a polští pamětníci tábor v jihozápadní Sibiři v Altajském kraji v dnešním Trojickém okrese u vesnice Pesjanka. Zřejmě šlo o součást BARNAULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 128 (viz).