PERVOURALSKLAG

PERVOURALSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Pervouralskije lagerja neboli čes. Pervouralské tábory).

Takto označují polští a ukrajinští pamětníci skupinu táborů na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti se správou v městě Pervouralsku. Podle těchto pamětníků byli v nich především občané jiných států a váleční zajatci. Patrně šlo o táborové oddělení některého z dvanácti zajateckých a internačních táborů dislokovaných v letech 1943-1949 v oblasti zřízené místo PERVOURALSKÉ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ KOLONIE SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH KOLONIÍ SPRÁVY LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR VE SVERDLOVSKÉ OBLASTI (rus. Pervouralskaja ispravitělno-trudovaja kolonija Upravlenija ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR [UITK NKVD]. Nejbližšími táborovými komplexy byly DĚGŤARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 313 se správou jen v 26 km jihovýchodně vzdáleném Děgťarsku nebo VERCHNĚPYŠEMSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 531 nacházející se asi čtyřicet kilometrů východně v lokalitě města Verchňaja Pyšma či naopak směrem na sever ve vzdálenosti asi šedesát kilometrů KIROVOGRADSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 377 (všechny viz). V první polovině padesátých let bylo nedaleko Pervouralska v osadě Talica táborové oddělení TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 476 (viz).