PERTOMINSK

PERTOMINSK.

Další používané názvy: Pertaminsk; Petrominsk; Portalinsk; Portaminsk (vesměs zkom.).

Jménem této stejnojmenné osady na Onžském polostrově v Dvinské zátoce v Bílém moři a severu Ruska v Archangelské oblasti 100 km severně od Archangelska v dnešním Primorském okresu nazývají pamětníci jeden z prvních sovětských koncentračních táborů z komplexu SEVERNÍCH TÁBORŮ (viz). Z Archangelska se transporty přesunovaly do tábora pěšky vždy pět až šest dnů a vězni byli umístěni ve starém polorozpadlém klášteře. Tábor proslul masovými popravami.