PEREVALLAG

PEREVALLAG (zkr. z rus. Perevalnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. [dosl.] Průsmykový nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 18. 5. 1944.

Zrušen: 4. 10. 1945 1.

Byl podřízen: Správě Stavby 500 2.

Nacházel se: ve východní Sibiři na východě Chabarovského kraje.

Správa sídlila: v železniční stanici Muli (dnes město Vysokogornyj ve Vaninském okresu).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1944 6994; 1. 12. 1944 14926; 1. 1. 1945 18129.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Komsomolsk na Amuru─Sovětskaja Gavaň v úseku přechodu (průsmykem) přes pohoří Sichote-Aliň.


  1. Kontingent vězňů a ostraha byly převedeny do Nižamurlagu (viz). 

  2. Správa Stavby 500 (rus. Upravlenije [Upr.] Stroitělstva 500) byl zkrácený název Správy výstavby a táborů železniční tratě Komsomolsk na Amuru─Sovětskaja Gavaň (rus. Upravlenije [Upr.] stroitělstva i lagerej železnodorožnoj liniji Komsomolsk-na-Amure─Sovětskaja [Sov.] Gavaň) podřízené Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR). 

    Pod Správu Stavby 500 patřily tři táborové komplexy: Východní nápravněpracovní tábor a Nižamurlag (oba viz) byly zřízeny 26. 5. 1943 a Perevallag až 18. 5. 1944.