PEREPRAVA

PEREPRAVA (čes. Přívoz).

Další používané názvy: Indigirskaja pereprava; Pereprava Indigirka.

Takto je nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) na břehu řeky Indigirky v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v jihovýchodním Jakutsku (dnes Republika Sacha) v dnešním Ojmjakonském ulusu 1 severně nad KUJDUSUNEM (viz). Vězni budovali dřevěný silniční most přes Indigirku tvořící součást Kolymské silnice mezi KADYKČANEM a HANDYGOU (oboje viz) 2. Podél budované silnice byly další tábory AGAJAKAN, KUJUBJUME, KUJDUSUN, ORTO-BALAGAN a KURONACH-SALA (všechny viz). Podle pamětníků některé z nich byly později využívány dalšími táborovými centrálami. Tehdy současně vzniklá osada-stanice (vol. z rus. dorožnyj posjolok) je dnes opuštěná 3.


  1. Jak. okres. 

  2. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2. 

  3. Podle očitých svědků v roce 1996 tvořil osadu jediný dům obydlený starou ženou; dům neměl ani zavedenou elektřinu.