PENZALAG

PENZALAG (zřejmě zkr. z rus. Penza lager ve významu Lager Penza neboli čes. Tábor Penza).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Šlo zřejmě o obecné pojmenování táborů rozmístěných v jihozápadní části centra Ruska v Penzské oblasti v městě Penza již od poloviny třicátých let. Patřily nejprve VJAZEMLAGU (viz) a později až do konce druhé světové války STAVBĚ HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 1 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz). Potom v letech 1945-1949 následovaly PENZSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 161 a PENZSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 399 (oba viz). Ve stejné době byly ve městě zřejmě dislokovány také samostatné pracovní prapory válečných zajatců 1.


  1. Z dopisu lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar [zkr. narkom] vnutrennich děl SSSR) generála Sergeje Kruglova náčelníkovi týlu Rudé armády A. V. Chrulevovi z 15. 1. 1946 o stavu pracovních praporů Lidového komissariátu obrany SSSR (rus. Narodnyj komissariat oborony SSSR nebo zkr. NKO SSSR) a nutnosti nápravy nedostatků v zabezpečení válečných zajatců v pracovních praporech Lidového komisariátu obrany: „prapor č. 346 (Penza) – zajatci jsou ubytováni v zemljankách, okna nejsou zasklena, v místnostech je tma, ze stropů kape“. 

    O pracovních praporech viz Bělbaltlag pozn. 3.