PELEDUJ

PELEDUJ.

Pouze názvem této osady označují pamětníci tábor na řece Leně v jihozápadní části Jakutské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Republika Sacha) v Lenském ulusu 1. Vězni pracovali v uranových dolech. Patrně šlo o táborové oddělení BODAJBINLAGU (viz) se správou v sousední Irkutské oblasti.


  1. Jak. okres.