ALTENHAIN

ALTENHAIN.

Podle německých historiků byl po druhé světové válce britskou rozvědkou zjištěn v Německu v tomto městě v dnešní Zemi Sasko (něm. Land Sachsen) tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). Údajně v něm bylo internováno 25000 Němců a občanů dalších evropských zemí.