PAVLOVSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

PAVLOVSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Pavlovskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Zřízeno: 5. 2. 1958.

Zrušeno: působilo ještě 1. 1. 1960.

Podřízeno: Hlavní správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. GUITK MVD RSFSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 1.

Správa sídlila: východně od Moskvy v městě Elektrostal 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1959 1027; 1. 1. 1960 821.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na zvláštní stavbě.


  1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům.. 

    Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  2. Název tábora byl zřejmě odvozen od umístění u dvanáct kilometrů vzdáleného města Pavlovskij Posad. 

    Rovněž v Elektrostali měla v roce 2003 sídlo správa Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace.