PAVLODARLAG

PAVLODARLAG (zkr. z rus. Pavlodarskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Pavlodarský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 28. 5. 1955 z PANINLAGU (viz).

Zrušen: 3. 9. 1956 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 17. 9. 1955 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Kazašské sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Kazachskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK MVD Kazachskoj SSR).

Nacházel se: ve střední Asii v severovýchodním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Pavlodarské oblasti (kaz. Pavlodar oblysy) 2.

Správa sídlila: v městě Pavlodar.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1955 4948; 1. 1. 1956 4808; 1. 1. 1957 8680.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Pavlodarského závodu na výrobu kombajnů 3.


  1. Reorganizován (povýšen?) na Pavlodarskou správu nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra Kazašské sovětské socialistické republiky (rus. Pavlodarskoje Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Kazachskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. Pavlodarskoje Upr. ITK MVD Kazachskoj SSR). 

  2. V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů! 

  3. Po osamostatnění Kazachstánu pavlodarský strojírenský průmysl postupně zastavil výrobu. Dnes již někdejší závod na výrobu kombajnů a traktorů neexistuje.