PARMA

PARMA.

Pouze jménem této obce na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti v Gubachském okrese nazývají pamětníci trestný detašovaný tábor (volně čes. z rus. štrafnaja komandirovka) ve zdejší tajze. Šlo o součást NYROBLAGU (viz) se správou v 130 km severne vzdáleném Nyrobu.