ALTAJLAG

ALTAJLAG (zkr. zrus. Altajskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Altajský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Altaj.

Zřízen: 22. 1. 1943.

Zrušen: 6. 4. 1945 přejmenován na SARANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A VÝSTAVBU HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři v Altajském kraji na hranicích Kazašské sovětské socialistické republiky (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy).

Správa sídlila: v železniční stanici (dnes město) Kulundě 1 a později o více než 100 km severněji v železniční stanici Michajlovce (dnes Michajlovka Altajskaja) v Altajském kraji; v Kulundě je dnes hraniční přechod z Ruské federace do samostatné Kazašské republiky (kaz. Kazakhstan Respublikasy).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1941 6473 2; 1. 1. 1945 4024; 1. 7. 1944 6273.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Kulunda─Michajlovskaja 3; stavba korpusů pro sodové pece Michajlovského závodu na výrobu sody 4; stavba elektrárny a teplárny; bytová výstavba.


  1. U jezera Kulundinskoje na okraji proslulé 100 tisíc m2 rozsáhlé Kulundské stepi. 

  2. První kontingent tvořilo 5000 vězňů převedených spolu se stavebními stroji, základním nářadím a dopravními prostředky z Nižamurlagu (viz). 

  3. Viz rovněž Kulundský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR. 

    V roce 2003 byl provoz na této trati ukončen pro ekonomickou neefektivnost.

  4. V obci Michajlovskoje ve stejnojmenném okresu; dnes Michajlovský kombinát na výrobu sody (rus. Michajlovskij sodovyj kombinat) v rámci akciové společnosti Michajlovský závod chemických reagentů (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Michajlovskij zavod chimičeskich reaktivov) se sídlem v sousední obci Malinovoje ozero