PANINLAG

PANINLAG (zkr. z rus. Paninskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Paninské táborové oddělení).

Zřízen: 13. 12. 1954.

Zrušen: 28. 5. 1955 reorganizováním na PAVLODARLAG (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a současně Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 3. 2. 1955 pouze Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: ve střední Asii v severovýchodním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Pavlodarské oblasti (kaz. Pavlodar oblysy) 1.

Správa sídlila: v městě Pavlodar 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1955 3674.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Pavlodarského závodu na výrobu kombajnů 3.


  1. V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů! 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Patrně byl odvozen od dnes již zmizelého nebo po osamostatnění Kazachstánu změněného místního jména. 

  3. Viz Pavlodarlag pozn. 3.