PALMNIKENLAG

PALMNIKENLAG.

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Kombinata No. 9.

Zřízen: 21. 7. 1947.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska v Kaliningradské oblasti 1.

Správa sídlila: v osadě Palmniken [od roku 1946 obec Jantarnyj) na břehu Gdaňského zálivu v Baltském moři 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1947 672; 1. 1. 1948 2689; 1. 1. 1949 2354; 1. 1. 1950 1399; 1. 1. 1951 1460; 1. 1. 1952 1348 3; 1. 5. 1952 1314; 1. 3. 1953 1529.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kombinátu č. 9 Ministerstva vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR) 4; zakládání těžebních ložisek; stavba úpravny; stavba provozu povrchové úpravy; stavba továrny na strojní opracování jantaru; zhotovování výrobků z jantaru; výroba taveného jantaru; výroba jantarové kyseliny a jantarového oleje 5.


 1. Do roku 1945 území Východního Pruska a potom anektováno Sovětským svazem. Dnes součást Ruské federace. 

 2. V Palmnikenu je společný hrob více než sedmi tisíc Židů vězněných za druhé světové války v německém koncentračním táboře Stutthof nedaleko Gdaňsku (pol. Sztutowo) a v lednu 1945 hromadně popravených a pohřběných v Baltském moři ustupující německou armádou. Počátkem roku 2004 v souvislosti se záměrem vybudovat na místě společného hrobu letní kavárnu a zábavní centrum začala bouřlivá diskuse o nutnosti vybudování spíš památníku obětem tohoto masakru. 

  O obětech Palmnikenlagu se však mlčí dál.

 3. Z toho 396 žen. 

  15 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 4. Dnes Kaliningradský jantarový kombinát (rus. Kaliningradskij jantarnyj kombinat). 

 5. Kaliningradská oblast je producentem 90% veškerého jantaru na světě. 

  Dnes kromě výrobků z jantaru vyrábí Kaliningradský jantarový kombinát takéšperky ze stříbra a zlata.