OSTROVLAG

OSTROVLAG (zkr. z rus. Ostrovskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Ostrovské táborové oddělení).

Další oficiálně používané označení: Ostrovskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „JeL“ (viz).

Zrušen: 23. 7. 1956.

Byl podřízen: od 14. 5. 1953 do 27. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 do 2. 2. 1955 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 3. 2. 1955 do 31. 7. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 1. 8. 1955 opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR.

Nacházel se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 1.

Správa sídlila: severozápadně od Moskvy v železniční stanici Borodino 2 a později o několik kilometrů jižněji na 125 km Minské silnice (tři kilometry od silnice).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1953 1775; 1. 1. 1954 2104; 1. 1. 1956 2877; 26. 12. 1954 3003 3; 2. 8. 1956 1857.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba pro geologický průzkum; těžební práce; průmyslová a bytová výstavba; prodloužení železniční vlečky; rekonstrukce betonárky; práce na stavbě 714 Glavpromstroje 4; stavba průmyslových zařízení a objektu 402; práce v betonárce.


 1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

  Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

  Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

 2. Blízká stejnojmenná vesnice je proslulá jako místo historické bitvy mezi francouzskými a ruskými vojsky v roce 1812. 

  Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Patrně byl odvozen od dnes již zmizelého místního jména.

 3. Z toho 35 žen. 

 4. Podle ruských historiků možná šlo o pokračování předtím konkrétně nespecifikované stavby pro geologický průzkum.