OSTRÓG

OSTRÓG.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Ostroh v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě  Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici dočasný tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po obsazení polského území internoval od září do konce listopadu 1939 polské vojáky a funkcionáře polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v místních kasárnách a bylo v něm soustředěno kolem dvou tisíců Poláků; po zrušení tábora byli odtransportování do vnitrozemí SSSR.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.