OSTAŠKOVLAG

OSTAŠKOVLAG (zkr. z rus. Ostaškovskij lager neboli čes. Ostaškovský tábor).

Pamětníky používané souhrnné označení pro tábory severně od Moskvy v Kalininské (dnes Tverská) oblasti asi deset kilometrů od města Ostaškova v bývalém klášteře Nila Stolebenského (rus. Nilo-Stolebenskaja pustyň nebo Nilova pustyň) na ostrově 1 uprostřed jezera Seliger. Již ve třicátých letech byla na ostrově zřízena dětská pracovní kolonie. V letech 1939-1941 byla vystřídána OSTAŠKOVSKÝM TÁBOREM LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz) určeným pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu. Po útoku Německa na Sovětský svaz byl v klášteře zřízen nejprve OSTAŠKOVSKÝ ROZŘAĎOVACÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE a vzápětí potom OSTAŠKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 41 (oba viz). Po jeho zrušení v roce 1947 zůstal klášter opuštěný a teprve v roce 1960 byl v něm zřízen Dům invalidů. V roce 1970 bylo rozhodnuto přebudovat ho na reprezentativní turistickou základnu. Přestavba nebyla však dokončena a od roku 1990 patří klášter znovu mnichům. I to je obraz složité ruské skutečnosti.


  1. V dochovaných dokumentech je ostrov označován jako Stolbnoje nebo Stolbnyj