ALLUAJVSKÁ STAVBA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

ALLUAJVSKÁ STAVBA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (zkr. z rus. Alluajvskoje stroitělstvo i ispravitělno-trudovoj lager [ITL].

Další oficiálně používané označení: Alluajvstroj.

Zřízena: 26. 4. 1941.

Zrušena: 28. 6. 1941 1 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 14. 5. 1941 Hlavní správě táborů výstavby hutního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu predprijatij čjornoj metallurgii Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULSPČM NKVD SSSR).

Nalézala se: na severu Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: 90 km od železniční stanice Pinozero ležící na břehu jezera Imandra 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Alluajvského kombinátu na výrobu feroniobu 4.


  1. Definitivní likvidace patrně až koncem září 1941 (viz pozn. 3). 

  2. Dochované dokumenty neuvádějí název místa. Podle některých badatelů šlo patrně o obec Kovdorovo (dnes město Kovdor) vzdálenou přibližně devadesát kilometrů od Pinoreza západním směrem a ležící téměř u hranic s Finskem. Přehlédli však naopak severovýchodním směrem stejně daleko od železniční stanice Pinozero uprostřed Lovozerských tunder se nalézající horský masiv Alluajv s opuštěnými rudnými doly a na jeho úpatí dnes rovněž již opuštěnou stejnojmennou hornickou osadu. O odvození pojmenování tábora právě odtud nemůže být pochyb. 

  3. Dochovaly se pouze údaje o evakuaci 2000 vězňů 1. 7. 1941 a převedení 24. 9. 1941 posledních 157 vězňů na stavbu objektu 251-A Hlavní správy výstavby letišť Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus.Glavnoje upravlenije aerodromnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrenich děl SSSR nebo zkr. GUAS NKVD SSSR). 

  4. Ruští historici v dochovaných dokumentech zřejmě nenalezli ani podobnější údaje o lokaci této stavby. Patrně to však byla v  těsné blízkosti bývalé osady Alluajv (viz pozn. 2) se nalézající obec (dnes město) Revda; dodnes je tu fungující rudný důl a především sklad balistických raket pro jaderné ponorky ozbrojených sil Ruské federace. Podle některých ruských historiků byl tehdy nedaleko Revdy nevelký tábor (patrně táborové středisko); podle publicisty A. Mikulina byl zřejmě zvykově nazýván Revdalag.