ORTO-BALAGAN

ORTO-BALAGAN.

Další oficiálně používané označení: Baragon (zřejmě zkom.).

Takto je nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) na levém břehu řeky Indigirky v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v jihovýchodním Jakutsku (dnes Republika Sacha) v dnešním Ojmjakonském ulusu 1. Vězni budovali zdejší úsek Kolymské silnice mezi KADYKČANEM a HANDYGOU (oba viz) 2. Podél budované silnice byly další tábory AGAJAKAN, KJUBJUME, KUJDUSUN, PEREPRAVA a KURONACH-SALA (všechny viz); podle pamětníků některé z nich byly později využívány také jinými táborovými centrálami. Současně vznikla stejnojmenná osada-stanice (vol. z rus. dorožnyj posjolok) 3.


  1. Jak. okres. 

  2. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2. 

  3. V roce 2001 žilo v Orto-Balaganu již 378 obyvatel; většinou pracovali v místním farmě pěstující soby nebo se zabývali rybolovem a lovem kožešinové zvěře.