ALLAICHALAG

ALLAICHALAG (zřejmě zkr. z rus. Allaicha lager ve významu Lager Allaicha neboli čes. Tábor Allaicha).

Je zmiňován některými pamětníky. Údajně se nalézal na Dálném východě za severním polárním kruhem západně od Kolymské nížiny u pobřeží Východosibiřského moře na severovýchodě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v Allaichovském ulusu v povodí řeky Allaichy (přítok horního toku řeky Indigirky). Patrně šlo o některou táborovou jednotku SEVVOSTLAGU (viz) 1. Průměrná teplota v této oblasti je v lednu mezi -32°C až -38° C a v červenci od +4° do +12° C. Vězni pracovali v zlatých dolech.


  1. Jak. okres.