ORELSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 406

ORELSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 406 (rus. Orlovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 406 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 406).

Byl dislokován v centru evropské části Ruska jihovýchodně od Moskvy v Orelské (rus. Orlovskaja) oblasti se správou v městě Orel (rus. Orjol). V dosud zveřejněných dokumentech je poprvé zmiňován 17. 3. 1947; vznikl však zřejmě dříve. Podle ruských historiků kontingent tohoto tábora již koncem roku 1945 přešel pod Správu stavby č. 3 Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije stroitělstvom № 3 Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. US GUŠOSDORa NKVD) a byl nasazen na dostavbu dálnice Moskva─Charkov (ukr. Charkiv) v Ukrajinské SSSR (dnes samostatná Ukrajinská republika) 1 a opustil tuto práci na podzim 1949 2.


  1. Viz Stavba Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 3 s nápravněpracovním táborem pozn. 1. 

  2. Viz Stavba Hlavní správy silnic Ministerstva vnitra SSSR č. 3 s nápravněpracovním táborem.