ONĚGLAG

ONĚGLAG (zkr. z rus. Oněžskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Oněžský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 5. 2. 1938.

Zrušen: 5. 5. 1942 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Správě táborů lesního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULLP NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v západní části Archangelské oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Pleseckaja (dnes město Pleseck) 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1938 13532; 1. 10. 1938 15248 3; 1. 1. 1939 16733; 1. 1. 1940 19222; 1. 1. 1941 19181; 15. 6. 1941 18367; 1. 4. 1942 16141 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; stavba celulózky zjednodušeného typu na 17 km Mechreňgské dřevařské železnice (zvláštní stavba č. 1); dodávky dříví pro Moskvu.


  1. Oněglag byl zrušen společným rozhodnutím Rady lidových komisařů a Státního výboru obrany. Už skoro rok byla válka a německé vojsko stále hlouběji pronikalo na území Sovětského svazu. Po hlavním železničním tahu na Moskvu stále více proudila do centra země materiální pomoc, poskytovaná britskými a americkými spojenci, přivážejícími ji později legendárními námořními konvoji do přístavu Archangelska. Rozmístění velké koncentrace politicky nespolehlivých vězňů v blízkosti strategické železnice bylo proto zřejmě shledáno příliš nebezpečným. Většina vězňů byla převedena do Kargopollagu (viz) a menší část do táborů Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK NKVD po Archangelskoj obl.). 

  2. V roce 1960 byl v Plesecku vybudován první sovětský kosmodrom. 

    Název tábora byl odvozen zřejmě od umístění hlavní táborové jednotky v blízkosti nedaleké řeky Oněgy nebo v okolí stejnojmenného města v sousedním Oněžském okresu na severozápadě oblasti.

  3. 8035 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 2117 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  4. Z toho 1174 žen. 

    10735 odsouzených za kontrarevoluční činnost.