OMSUKČANLAG

OMSUKČANLAG (zkr. z rus. Omsunkčanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Omsukčanský nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Omsukčanskoje lagernoje otdělenije (LO), Omsukčanskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITL).

Zřízen: 1. 2. 1951.

Zrušen: 13. 6. 1956.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v letech 1953─1956 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: na Dálném východě na severovýchodě Magadanské oblasti.

Správa sídlila: na severu oblasti v Kolymských horách uprostřed Omsukčanského pohoří v osadě (dnes město) Omsukčan (asi 580 km od Magadanu).

Oficiální počet vězňů: 1. 9. 1951 8181; 22. 5. 1951 6496; 10. 7. 1952 7331 2; 1. 8. 1953 4751.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v rudných dolech Verchně-Sejmčanskij, Chataren a Galimyj 3; stavba silnic Gerba─Omsukčan a Omsukčan─zátoka Pjostraja Dresva v zálivu Šelichova v Ochotském moři; stavba elektrického vedení vysokého napětí Omsukčan─Ostancovyj; stavba Omsukčanské elektrárny; stavba skladů v Omsukčanu; stavba úpraven rud č. 7, č. 14 a č. 14-bis; těžba cínu a výstavba úpravny rud na dole Ostancovyj; stavba elektrického vedení vysokého napětí Galimyj─Ostancovyj; práce v uhelném dole č. 6.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Z toho 13 žen. 

    1638 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Doly Verchně-Sejmčanskij a Chataren byly v šedesátých letech zakonzervovány. Důl Galimyj byl uzavřen v roce 1971. Zbyly pouze poloopuštěné stejnojmenné osady.