OMLAG

OMLAG (zkr. z rus. Omskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 166 neboli čes. Omský nápravněpracovní tábor a Stavba 166).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Omsklag.

Zřízen: 25. 7. 1941.

Zrušen: 21. 5. 1943 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) a od 29. 12. 1942 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Omské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Omskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Omskoj obl.).

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři v Omské oblasti.

Správa sídlila: v městě Omsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1941 4979; 1. 1. 1942 5746; 1. 4. 1942 6887; 1. 7. 1942 7061; 1. 1. 1943 6853 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavební práce na rozšíření závodu 166 Lidového komisariátu leteckého průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat aviacionnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKAP SSSR); stavba silnic a železničních tratí; výstavba letiště; bytová výstavba, práce v cihelně; těžba dřeva; práce v kamenolomu; zemědělské práce.


  1. Prostory byly zřejmě předány Omskému táboru Lidového komisariátu vnitra pro válečné zajatce a zvláštní kontingent (viz). 

  2. Podle jiných pramenů 7106.