ALEKSINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 53

ALEKSINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 53 (rus. Aleksinskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 53 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 53).

Byl zřízen 20. 1. 1943 v centrálním Rusku na severu Tulské oblasti 46 km severozápadně od Tuly v přístavním městě Aleksino na řece Oce krátce po jeho osvobození z okupace německou armádou a byl určen pro německé vojáky zajaté Rudou armádou během válečných operací vojsk Západního frontu a Brjanského frontu; měl plánovanou kapacitu deset tisíc zajatců. Později k zajatým Němcům přibyli rumunští a maďarští vojáci a internovaní Ukrajinci a Poláci a obyvatelé západních území Sovětského svazu předtím okupovaných Němci. V roce 1945 byl přejmenován na ALEKSINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 53 (viz). Viz rovněž TULA.