OMELANA

OMELANA.

Pouze jménem této dnes již zřejmě zaniklé obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od června do prosince 1940 bylo internováno 400 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn ve stanech a internovaní pracovali na údržbě železniční tratě a na stavbě silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.