OLSZANICA

OLSZANICA.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) sedmdesát kilometrů severovýchodně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Velyka Vilšanycja v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od března do června 1941 bylo internováno kolem 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn ve stanech a internovaní pracovali na stavbě letiště.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.