ODĚSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 159

ODĚSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 159 (rus. Oděsskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 159 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 15).

Vznikl již v roce 1944 na jihu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Oděské oblasti (ukr. Oděska oblast) v přístavním městě Oděse. Měl pět oddělení a byl určen pro zajaté Němci a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky; mezi internovanými byli především Poláci a španělští komunisté. Zajatci a internovaní pracovali pro Správu vojenských staveb 175 (rus. Upravlenije vojenno-stroitělnych rabot 175 nebo zkr. UVSR-17) Hlavní správy vojenské průmyslové výstavby při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojenno-promyšlennym stroitělstvom pri Sovetě narodnych komissarov SSSR neb zkr. Glavvojenpromstroj pri SNK SSSR) a pro Lidový komisariát stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR či NKStroj SSSR) na rekonstrukci válkou zničeného bytového a průmyslového fondu Oděsy. Počátkem roku 1945 výrazně stoupla úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 121 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 267. Tábor byl patrně počátkem roku 1949 zrušen a v příštím roce na krátkou dobu znovu obnoven.