OČAMČIRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 146

OČAMČIRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 146 (rus. Očamčirskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 146 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 146).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945. Nacházel se v Zakavkazsku na západě Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) v Abcházii 55 km jihovýchodně od Suchumi na břehu Černého moře v městě Očamčire (gruz. Ochamchire). V táboře bylo soustředěni především zajatí němečtí vojáci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu. V letech 1946-1947 zřejmě poskytoval pracovní sílu pro Stavbu 791 Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Stroitělstvo 791 Glavnogo upravlenija lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Stroitělstvo 791 GLAVPROMSTROJa či GULPS MVD SSSR) 1. O táboru je zmínka rovněž v záznamech z 17. 3. 1947. Potom byl zřejmě sloučen se SUCHUMSKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 461 do SUCHUMSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 146 (oba viz).


  1. Viz Stavba 791 s nápravněpracovním táborem pozn. 1.